BLOG

on

KuEL aastakoosolek toimus 19. veebruar 2021. Koosolekul arutlusel olnud teemad, otsused:

👉 Kinnitati 2020. majandusaasta aruanne.

👉 Valiti juhatus: Janne Kerdo (Kerdo ja Partnerid OÜ), Triin Põllmaa (Tunnel Agentuur OÜ), Triinu Rebane (Maasimaa OÜ), Argo Saul (Nordic Houses KT OÜ), Hans Talgre (Weerec OÜ).

👉 Toimus kohtumine Kuusalu vallavanema Terje Kraanveldiga. Arutlusel olid järgmised teemad: valla üldplaneering (KuEL liikmed sooviksid võimalusel olla kaasatud, andma sisendeid, osalema töörühmades); koostöö turismikaardi jätkuprojektiga; ringmajandus ja jäätmekäitlus vallas. Ettevõtjate sooviks on suurem koostöö vallavalitsusega, oodatakse paremat infovahetust.

KuEL liikmed arutasid veel, kuidas korraldada liidu “suvesündmus” ja kuidas jätkatakse turismikaardi projektiga (välikaardid, turismiga tegelev töörühm). Oli sisukas aastakoosolek!

on

Koolituse eesmärk:  anda teadmisi ja praktilisi oskusi dokumenditöö paremaks korraldamiseks väikeettevõttes.

Koolitusel saab teada:

  • Milliseid tegevusi, ülesandeid milleks ja kuidas dokumenteerida?
  • Millised on need õigusaktid, mida peame järgima ja miks?
  • Kuidas korraldada dokumenditööd lihtsamal viisil?
  • Millised juhised võiksid olla organisatsioonis kehtestatud ja miks?
  • Millised nõuded on dokumentide, sh e-kirjade loomisel?

Koolitus toimub 29. september 2020, kl 10-15 Kuusalu rahvamajas.  

Koolitaja Janne Kerdo, MA (Kerdo ja Partnerid OÜ, KuEL liige)

KuEL liikmetele 25 €, teistele osalejatele 50 €.

Info ja registreerumine info@kuel.ee

on

KuEl oli kohal Kuusalus toimunud Lauritsapäeva laadal 8. augustil 2020! KuEL juhatuse liikmed Argo Saul, Leelo Smolarek ja Martin Urva tutvustasid ettevõtjate liidu tegemisi ja jagasid koostöös vallavalitsusega valminud valla turismikaarti! Kui soovid kaarti jagamiseks, siis võta julgelt ühendust info@kuel.ee.

Pildil juhatuse liikmed koos Veljo Tormise seltsi esindaja Ulvi Rannaga.

on

Kuusalu Ettevõtjate Liit (KuEL) ja Kuusalu vallavalitsus lõid käed ning viisid ellu oma esimese koostööprojekti. 6. juulil väljus trükist 3000 tiraažiga paberkaart, mis keskendub eelkõige Kuusalu valla, aga ka naaberomavalitsuste ja Lahemaa rahvuspargi turismiobjektidele – aktiivne puhkus, kultuur, loodus, majutus, teenused, toitlustus. Kaardilt leiab teenusepakkujate kontaktandmed, valdkonna kirjeldused nii eesti kui inglise keeles ning valiku piirkonna turismi parimate palade fotodest.

KuEL-i juhatuse esimees ning kaardi loomise töörühma liige Argo Saul ütles, et Kuusalu vald on ideaalne turismisihtkoht – Tallinna piirist vaid 30 kilomeetri kaugusel ning pool vallast asub Eesti suurimas ja vanimas rahvuspargis Lahemaal: „Me saame olla uhked oma pika ja maalilise rannajoone, põlismetsade ja rabade üle, märkimisväärne on ka Kuusalu kultuuriruum, suursündmused ning rannakülade kultuur. Turismikaarti on Kuusalu vallas ja Lahemaal välja antud varemgi, kuid KuEL-i liikmed, kohalikud turismiettevõtjad tundsid puudust just kogu piirkonda hõlmavast laiapõhjalisest kaardist, mis oleks selge ja arusaadav nii kohalikule kui ka välisturistile. Nii sai KuEL-i eestvedamisel kokku vabatahtlik töörühm. Uuel kaardil ei ole vaid teenust/vaatamisväärsust näitavad ikoonid, vaid sihtkohtade täpsed nimetused ja kontaktid“.

Töörühma liige, valla kommunikatsioonispetsialist Ere Uibo lisas, et kaardi koostamine oli arvatust pikem protsess ning kaarti saab kindlasti tulevikus veel täiendada, parandada, kuid suur töö on tehtud ja valmis sai see just õigel ajal, kui koroonakriisi piirangud on leevenenud ning siseturismi hooaeg käima läinud.

Kaardi koostamise protsess oli möödunud aastal asutatud KuEL-i esimene suurem projekt. Argo Saul kiitis, et koostöö aitas ettevõtjatel üksteisega paremini tuttavaks saada, laienes võrgustik, KuEL sai juurde liikmeid ning sündisid arutelud, kuidas parandada kohalike ettevõtjate koostööd ning suhtlust vallavalitsusega. Ta märkis, et töörühm tegutseb kindlasti edasi, hakkab koguma kaardile parandusi ja täpsustusi. Aasta-kahe pärast on plaanis välja anda kordustrükk.

Kaardi välja andmine läks maksma ca 4000 eurot, sellest 3000 on Kuusalu vallavalitsuse toetus ning ülejäänud tasub KuEL. Kaardi valmimisse panustasid eraldi Balti Spoon, Emart Majamarket, E20 Service, Kerdo ja Partnerid, Kiiu Ilustuudio, Kodurestoran Johannes, Kolga Mõisa Galerii, Lahemaa Kalaturism, Lahemaa Pärimuskoda, Maasimaa, Nordic Houses, Petsi Jahimaja, Salmistu Puhkemajad, SpB MED, Valkla Rand.

Kaart on mõeldud tasuta jagamiseks kohalike turismiettevõtjate klientidele, turismiinfopunktides, valla allasutustes. Kaardi veebiversioon PDF-ina on kättesaadav Kuusalu valla ning KuEL-i veebilehelt. Loomisel on analoogne kaart Google Mapsis, mis võimaldab näha ka vahemaid ja teekondi.

Lisainfo:

Kuusalu Ettevõtjate Liidu juhatuse esimees Argo Saul, argo@houses.ee; 507 6680.

Kuusalu valla kommunikatsioonispetsialist Ere Uibo, ere.uibo@kuusalu.ee; 526 8387.

Veebiversioon PDF-ina: www.kuel.ee/kaart

on

Info KuEL aastakoosolekult:

* 2019. majandusaastaarunne sai kinnitatud, äriregistri ettevõtjaportaalis esitatud (01.03.2020).
* 7. märtsi teeninduse koolitus noortele toimus ja oli edukas.
* Koolitus “Dokumenditöö korraldus ettevõttes” lükkub edasi (kindlasti teeme, kuid siis, kui selleks avaneb taas võimalus).
* Turismikaardi töörühma kohtumine toimus märtsikuu alguses ja tegutseme edasi, et kaart valmis saaks.
* 13. mai töömess on hetkel plaanis, kuid järgime juhiseid.
* Koolide ettevõtlusprojektide rahastuse osas veel tagasisidet ei ole, oleme ootel.
* Omavahelisi suuremaid kohtumisi, sh siis ettevõtete külastusi hetkel ei planeeri.
* Mõtteid, uudiseid läbi IT-lahenduste saame vahendada ja liidu FB-lehel kajastada (info on oodatud).

on

KuELi liikmed osalesid Ekströmil 2020!

Ekströmil toimus ka KuEL juhatuse koosolek, teemad: 28.02.2020 üldkoosolek ja pidulikum aastapäeva tähistamine, aastaaruande koostamine, turismikaardi koostamine, järgmine koolitus, koostööprojektid, noored ja töö.

on

KuEL koos Kuusalu ja Kolga koolide õpilasesindustega ning Kuusalu Noortekeskusega korraldavad töömessi noortele. Töömess toimub Kuusalu Keskkoolis.
Töömessil saab kuulda töövõimalustest ettevõtetes, kuulata loenguid, lahendada ettevõtlusalaseid meeskonnatöid! Osalevad Kolga, Kuusalu, Loksa koolide noored.
Täpsem info tulekul.
Ettevõtjad – võtke julgesti ühendust – info@kuel.ee.

Sündmuse pilt: Noortekeskuse pilt toimunud osaluskohvikust (2019)

on

KuEL esimene koolitus  “Facebooki ja Instagrami põhitõed” toimus 14. jaanuaril 2020 Kuusalu rahvamajas. 

Koolitust viis läbi Brit Mesipuu (Milos OÜ).

Teemad:
Kuidas Facebook ja Instagram töötavad?
Kuidas seadistada Facebooki ja Instagrami kontosid?
Miks mu jälgija ei näe minu postitusi oma seinal?
Facebook ja Instagram Analytics – mida neist numbritest välja lugeda ja kuidas turunduses kasutusele võtta?
Kuidas koostada sotsiaalmeedia sisuplaani?
Mida pidada silmas piltide ja video juures?
#Hashtagid – kasutada või mitte?
Kuidas mänge läbi viia?
Mis asi on Facebook Pixel ja kuidas see aitab turundada?
Kuidas alustada Facebooki ja Instagramis tasulise reklaamiga ja mida pidada silmas rahasumma määramisel?

*****

Ideed, mõtted koolituste teemade osas saada julgesti info@kuel.ee

on

Kuusalu Ettevõtjate Liit õnnitleb! Esimese tunnustuse sai elulaadi ettevõte LahemaaLammas – Imbi ja Taavi Jäetma!

KuEL tunnustas esmakordselt ja tegi kummarduse elulaadi ettevõtetele/ettevõtjatele

“Elulaadi ettevõtja on kohalikku keskkonda ja paikkonnale omast väärtustav või kohalikku toorainet töötlev ettevõtja.
Elulaadi ettevõte on pereettevõte, mida omavad ja kontrollivad ühe perekonna liikmed”.

“Elulaadi ettevõtte” väärikad viis nominenti:

* Gran OÜ (Martin Piispea), korraldab loodusmatkasid enda kodukohas Kasispea küla lähistel. Lahemaa loodust tunneb Martin paremini, tema matkad on siia toonud külalisi nii kodu- kui ka kaugelt välismaalt. Oma loodusfotoga võitis ta sel aastal Kuusalu valla žürii- ja publikupreemia. Martin on leidnud viisi, kuidas enda hobi ja kirge rakendada elatuseks.

* Maasimaa OÜ (Triinu Rebane) Kosu külast.
Peretütar Triinu Rebane on vōtnud isatalus üle pereettevōtte tegemised ja arendanud pühendatult ennast ning puidutöö ettevõtet, leides ka uusi tänapäevaseid võimalusi toodete arendamiseks. Olulisel kohal on väärtused ja väärikus.

* Tunnel Agentuur OÜ (perekond Põllmaa)
Perekond Põllmaa on väga edukalt sisse elanud ja oma koduküla, -kanti ja -piirkonda au sees hoides seda ääretult edukalt ka suuremalt pildile toonud. Siinkohal märkimist väärib legopäev. Nende ettevõte tõeliselt pere-ettevõte, sest nad hoiavad ka oma lapsi tegevusele lähedal, aitavad neil ettevõtluse toimimist mõista ja ka ise selles praktiliselt osaleda.

* Lahemaa Lammas (Imbi ja Taavi Jäetma)
Pühendunud kohaliku maalamba aretamisele, loomuliku loodusmaastiku hoidmisele ja sellest saadava materjali lõpuni kasutamisele. Nende tegutsemine on vastutustundlik. Nad on ise väga põhjalikult uurinud oma piirkonna ja talu ajalugu ning jagavad seda oma külalistega eriti suure õhinaga, mis süstib kõikidesse kuulajatesse arusaama, et meie kodupaik on see maailma kõige parem. Ja nii ju ongi.

* Lahemaa Pärimuskoda (Liis ja Roland Burk)
Lahemaa Pärimuskoda kuulub kindlasti elulaadi ettevõtete hulka, kus on hobi ja töö ühildatud. Liis ja Roland on aktiivselt kaasategevad kogukonnasündmuste korraldamisel ja kaasaaitamisel. Oma tegemisi on nad edukalt tutvustanud ka väljaspool valda ja suurem osa tegevustest on pühendatud pärimuskultuuri hoidmisele.

Kõik nimetatud on väärikad nominendid ja väärivad tunnustamist, kuid KuEL liikmed tegid oma valiku.

Suur tänu kingituse toetajatele: Kai Leivad OÜ, Kerdo ja Partnerid OÜ, Lahemaa Pärimuskoda, Mageda VL OÜ, Nordic House KT OÜ, Woodfash OÜ.

on

Üleskutse kõigile!

Üks ilusam aeg aastas on alanud, on kokkuvõtete tegemise ja tunnustamise aeg.

Meie vallas on erinevaid ettevõtteid, suurem osa on väikeettevõtteid ja nende seas pereettevõtteid, ettevõtjaid. KuEL tunnustab esmakordselt ja seekord teeme kummarduse elulaadi ettevõtetele/ettevõtjatele.

Elulaadi ettevõtet on defineeritud järgmiselt – “Elulaadi ettevõtja on kohalikku keskkonda ja paikkonnale omast väärtustav või kohalikku toorainet töötlev ettevõtja. Elulaadi ettevõte on pereettevõte, mida omavad ja kontrollivad ühe perekonna liikmed”.

👉 Ja nüüd üleskutse!
Palun saada omapoolne ettepanek (ettevõtte/ettevõtja nimi ja lühike kirjeldus tunnustamiseks) hiljemalt 8. detsembriks 2019 e-posti aadressile info@kuel.ee.
Ettepanekuid tunnustamiseks võib olla mitu, üks kriteerium – Kuusalu vallas tegutsev ettevõte/ettevõtja.

Vt ka Kuusalu Vallavalitsuse üleskutset.

KuEL juhatus