Categories
Sündmused

Info KuEL aastakoosolekult

Info KuEL aastakoosolekult:

* 2019. majandusaastaarunne sai kinnitatud, äriregistri ettevõtjaportaalis esitatud (01.03.2020).
* 7. märtsi teeninduse koolitus noortele toimus ja oli edukas.
* Koolitus “Dokumenditöö korraldus ettevõttes” lükkub edasi (kindlasti teeme, kuid siis, kui selleks avaneb taas võimalus).
* Turismikaardi töörühma kohtumine toimus märtsikuu alguses ja tegutseme edasi, et kaart valmis saaks.
* 13. mai töömess on hetkel plaanis, kuid järgime juhiseid.
* Koolide ettevõtlusprojektide rahastuse osas veel tagasisidet ei ole, oleme ootel.
* Omavahelisi suuremaid kohtumisi, sh siis ettevõtete külastusi hetkel ei planeeri.
* Mõtteid, uudiseid läbi IT-lahenduste saame vahendada ja liidu FB-lehel kajastada (info on oodatud).