Categories
Sündmused

KuEL aastakoosolek!

KuEL aastakoosolek toimus 19. veebruar 2021. Koosolekul arutlusel olnud teemad, otsused

KuEL aastakoosolek toimus 19. veebruar 2021. Koosolekul arutlusel olnud teemad, otsused:

👉 Kinnitati 2020. majandusaasta aruanne.

👉 Valiti juhatus: Janne Kerdo (Kerdo ja Partnerid OÜ), Triin Põllmaa (Tunnel Agentuur OÜ), Triinu Rebane (Maasimaa OÜ), Argo Saul (Nordic Houses KT OÜ), Hans Talgre (Weerec OÜ).

👉 Toimus kohtumine Kuusalu vallavanema Terje Kraanveldiga. Arutlusel olid järgmised teemad: valla üldplaneering (KuEL liikmed sooviksid võimalusel olla kaasatud, andma sisendeid, osalema töörühmades); koostöö turismikaardi jätkuprojektiga; ringmajandus ja jäätmekäitlus vallas. Ettevõtjate sooviks on suurem koostöö vallavalitsusega, oodatakse paremat infovahetust.

KuEL liikmed arutasid veel, kuidas korraldada liidu “suvesündmus” ja kuidas jätkatakse turismikaardi projektiga (välikaardid, turismiga tegelev töörühm). Oli sisukas aastakoosolek!