Categories
Uncategorized @et

Kuusalu Ettevõtjate Liidu infopäev 30. mail 2019

KuEL koguneb taas!

KuEL infopäev toimub 30. mai 2019! Täpsem info ja registreerumine info@kuel.ee.

Ajakava

Kl 14.00-15.00 HEAK ettevõtluskonsultant Eduard Laur
„Tegutsevale ettevõtjale pakutavate toetuste ülevaade”
– Millised organisatsioonid pakuvad rahalisi ja mitterahalisi toetusmeetmeid, toetusete eesmärk ja kellele toetused on mõeldud.
– Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskuse nõustamisteenused ja koolitused.
„Kuusalu valla ettevõtlusmaastik võrreldes „Harju keskmisega“.

Kl 15.00-15.15 kohvipaus

Kl 15.15-16.45 KuEL edasised tegevused, mõttevahetus, turismikaardi arutelu.

—————————

PS! KuEL juhatuse liikmete kohtumine valla ja volikogu esindajatega toimub 28. mail.
Vallavalitsuse ja volikogu liikmed on oodatud!

KuEL eesmärgiks on soodustada kohalike ettevõtete koostööd ja infovahetust, tugevdada ettevõtlust Kuusalu vallas. Üheks eesmärgiks on ka arendada koostööd kohaliku omavalitsusega, parandada infovahetust, olla kaasatud valla arengut puudutavates küsimustes ja teha koostööd kolmanda sektoriga.
KuEL soovib osaleda ja kaasa rääkida üldplaneeringute, teede arengute jt valla tulevikku puudutavatel teemadel ning olla ettevõtete esindajana vallavalitsuse ja volikogu partneriks vallaelu edendamisel.