Avaleht

Kuusalu Ettevõtjate Liit MTÜ (lühendina KuEL) on asutatud 22.02.2019 eesmärgiga viia kokku Kuusalu valla ettevõtted ja ettevõtlikud inimesed. Ühingu tegevusega aitame kaasa kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna edendamisele, parendame infovahetust ja tugevdame koostööd piirkonna ettevõtjate ning erinevate organisatsioonide vahel.